Ponuka služieb:

  • Nakládka, odvoz a zneškodnenie laboratórnych chemikálií.
  • Odvoz a likvidácia, recyklácia nebezpečného odpadu.
  • Vypracovanie cenovej ponuky na základe Vašej požiadavky.